Organisasi

bYayasan Pesantren Cipasung

Pembina    : KH. Koko Komarudin

Pengawas  : KH. Ubaidillah Ruhiat

Ketua         : KH. Drs. A. Bunyamin Ruhiat, MSI

Sekretaris : KH. Drs. Acep Adang Ruhiat, MSi

Bendahara: H. Agus Syaiful Bahri, SPdI

 

Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Ketua                  : Dra. Hj. N. Ida Nurhalida, MPd

Wakil Ketua I    : Drs. H. Abdul Chobir, MT

Wakil Ketua II   : Mamik M. Fuadi, MT

Ketua LPPM        : Salim Alijily, MT

Ketua Prodi Teknik Industri         : Ernawati, MT

Sekretaris Prodi Teknik Industri : Wahyu Teri Aripin, MT