Organisasi

bYayasan Pesantren Cipasung

Pembina    : KH. Koko Komarudin

Pengawas  : KH. Ubaidillah Ruhiat

Ketua         : KH. Drs. A. Bunyamin Ruhiat, MSI

Sekretaris : KH. Drs. Acep Adang Ruhiat, MSi

Bendahara: H. Agus Syaiful Bahri, SPdI

 

Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Ketua                  : Drs. H. Abdul Chobir, M.T

Wakil Ketua I    : Muhammad Sabar Jamil, S.Si. M.Kom

Wakil Ketua II   : Ajeng Sabarini Muslimah, M.T

Ketua LPPM        : Salim Alijily, M.T

Ketua Prodi Teknik Industri         : Ernawati, M.T

Sekretaris Prodi Teknik Industri : Wahyu Teri Aripin, M.T